2012. szept. 28–30. Eger, Dobó István Vármúzeum

A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszéke, a MAB kommunikációtudományi szekciója, a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ megrendezi Egerben 2012. szeptember 28-30. között a 10. Semiotica Agriensis konferenciát.

A konferencia fő témái:

A jelek osztályozásai (szept. 28.)

A test szemiotikája (szept. 29.)

A mai szemiotika kérdései (szept. 30.)

Helyszín: Dobó István Vármúzeum konferenciaterem, valamint Eszterházy Károly Főiskola, Eger

A tervezett program:

–  Tudományos konferencia a megjelölt témakörökben

–     Ifjú szemiotikusok 10. konferenciája (bármilyen szemiotikai téma)

–     Plenáris és poszterelőadások

–     A Szemiotikai Tájékoztató 20. évfordulós (2011/4.) ünnepi számának, a Magyar szemiotikai tanulmányok 25-26. (Nyelv és kultúra), valamint 27. (Gasztroszemiotika) kötetének bemutatója

Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű – filozófiai, folklorisztikai, nyelvészeti, művészetelméleti, irodalmi, kommunikáció-, médiaelméleti, informatikai, hálózatkutatási, pedagógiai stb. – témában jelentkezhetnek előadással egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók, kutatók. A legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés követi.

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 18.

Jelentkezni az előadás címének és néhány mondatos összefoglalójának megküldésével lehet

a következő címen: szemiotika@szemiotika.hu.

Regisztrációs és publikációs díj (csak előadóknak): 5000 Ft, amelyet az előadás elfogadása esetén 2012. augusztus 31-ig kell a következő számlaszámra utalni: 11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság).

A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság várhatóan 2013-ban megjelenteti.

Információ: A konferencia titkára: Pölcz Ádám: szemiotika@szemiotika.hu és iroda@e-nyelv.hu. Tel.: 30-318-9666. Étkezési és szálláslehetőségekről külön kérésre 2012. szeptemberében tudunk információt adni.

Budapest–Eger, 2012. június

Dr. Voigt Vilmos               Dr. Balázs Géza                    Dr. H. Varga Gyula

professor emeritus               egyetemi tanár                         főiskolai tanár1 hozzászólás

#1 Czervan Andrea 2012. 02. 20. 18:59:50

Jó napot kívánok!
Szeretnék érdeklődni, előadóként meddig és ki (egyetemi hallgató, BA, MA diplomás, PhD-hallgató) jelentkezhet.
Köszönöm szépen!

Új hozzászólás