2011.11.22

Lezajlott a Magyar Szemiotikai Társaság jubileumi közgyűlése.

Bár a Társaság 1990-ben alakult, bírósági bejegyzése 1991-ben történt. Ezért az idei – tisztújító – közgyűlésen került sor a 20. évforduló megünneplésére. Grabócz Márta (Strasbourg) egyetemi tanár – a Liszt-évhez kapcsolódóan is, zenével is illusztrálva – a zeneszemiotikáról beszélt. A zeneszemiotika a zenei jelentés meghatározására törekszik, ezt
bizonyos időszakokban elvetik, manapság azonban ismét elfogadni látszanak. Az előadást követően Voigt Vilmos elnök beszámolt az elmúlt évekről, majd Balázs Géza a pénzügyi helyzetről. A jelölést követően a szavazatszámláló bizottság vezetője, Máthé Dénes ismertette a 2011-2014. közötti időszakra megválasztott tisztségviselők nevét: Voigt Vilmos (elnök), Balázs Géza (főtitkár), Pölcz Ádám (titkár), Dede Éva (számvizsgáló bizottsági elnök), Gáspár Kinga (tag), Nagy Levente (tag). Az ünnepi közgyűlésen bemutatták a Szemiotikai Tájékoztató ünnepi kötetét (2011. 4. szám), amely az elmúlt évtizedek magyarországi szemiotikájának áttekintését adja: a társaság történetének fontosabb eseményeit lajtstromozza, valamint A társadalmi tudat formáinak modelljei című 40 éves emlékülés anyagának lejegyzett változatát közli (Dede Éva és Kalmár Csilla irányításával készült anyag). Az emlékülésen a szemiotika „nagy öregjei” mellett megjelentek a legifjabb szemiotikusok is, a most indult első magyarországi szemiotika MA hallgatói. Az ülést követő rögtönzött fogadáson Balázs Géza pohárköszöntőjében az elődök munkájának folytatására biztatta őket.
A Szemiotikai Tájékoztató 2011/4. száma a honlapon elektronikus formában olvasható, az 52 oldalas nyomtatott változatot kérésre eljuttatják a tagoknak.

(MSZT-információ)Új hozzászólás