2011.03.13

A nemzetközi jelkutatás egyik jelentős könyvészeti eseménye volt az elmúlt évben, hogy megjelent a Traditional Marking Systems – A Preliminary Survey című tanulmánykötet (2010. London & Dover, Dunkling-Books).

A kiadvány körültekintő válogatással, szaktudományos hitelességű kutatások és feldolgozások egyfajta áttekintését szándékozik adni annak a mind kiterjedtebb érdeklődésnek, mely az emberi műveltség egy sajátos területének, a jelek, jelrendszerek kialakulásának és használatának tárgyában az utóbbi évtizedekben megfigyelhető a világ tudományosságában (de – el nem hallgathatóan – sajnálatosan áltudományos körökben is).

A könyv szerkesztői (Joám EVANS PIM, Sergey A, YATSENKO, Oliver T. PERRIN) ugyan nem kifejezetten a szemiotika művelői, de ismert kutatók a nemzetközi tudományosság körében. Azok közé tartoznak, akik különböző szaktudományok, illetve tudományterületek (antropológia, kommunikáció, politikatudomány, illetve régészet, valamint a vizuális, nem nyelvi jel-kutatás) művelőiként jutottak el a hagyományos jelkultúrák és a modern jelhasználat vizsgálatához. Többnyire ugyanez vonatkozik az általuk felkért szerzők többségére is, akik a világ szinte minden táját, illetve más-más tudományos diszciplínák kutatóhelyeit, intézményeit képviselik, következésképpen a legkülönbözőbb kultúrákban végzett kutatásaikról, vizsgálati eredményeikről adnak számot egy-egy tanulmány keretében.

Mindez kiderül a kiadó, illetve a terjesztő rövidebb, valamint a kötet hátsó borítóján olvasható hosszabb szerkesztői ajánlásból: „Marks are everywhere. On boundary stones they delineate borders and proclaim property ownership. In the form of seals they communicate identity and state authority. Hallmarks and trademarks denote quality and origin. Heraldic devices are used for military organization and to indicate family and clan affiliation. Corporate brand insignia are intended to evoke emotional and experiential associations to stimulate transactions. Currency symbols embody conceptual bases for categorical distinction in integrated systems of valuation.
The scientific study of marks is not a recent or isolated trend, as demonstrated by the studies of traditional marking systems collected in this volume. Nevertheless, mark studies have not yet attained full recognition as a legitimate field of inquiry, while much of the valuable research being conducted proceeds in relative isolation. This collection of research takes us a step forward in addressing the absence of a broad view across disciplines, and provides a preliminary basis for the sharing of information among scholars working around the world. Unveiling the surprisingly extensive volume of research available today, as well as that carried out in the past, is on urgent task that will finally enable the establishment of a common ground and shared agenda for the growing community of academics and specialists.”

A szerkesztők által írott kötet indító tanulmány (Mark Studies: An Interdisciplinary Approach. 7-21.), mintegy bevezetésként egyfajta összefoglaló kutatástörténeti áttekintést ad.  Ebben – hazai tudományosságunk szempontjából megemlítendő -, hogy az újabb irányzatok között külön említést tesznek a magyar vonatkozásokról, utalva etnoszemiotikai kutatásainkra (18. oldal).

A kötet 27 szerzőtől 27 tanulmányt tartalmaz, melyek között néhány többszerzős írás is olvasható. Egyes tanulmányok korábban különböző konferenciákon is elhangzottak, illetve szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben már megjelentek. A kötetbe való beválogatást, a mostani közlést részben az egységes nyelvhasználat (angol), részben pedig a korábbi publikációk nehéz hozzáférhetősége (is) indokolja.

A gazdagon illusztrált feldolgozás számtalan fekete-fehér fényképet és grafikai ábrát, diagramot, statisztikai kimutatást is tartalmaz, ami (néhány „miniatürizált”, nehezen élvezhető változattól eltekintve) jól segíti a kifejtett gondolatok, illetve az elemzések eredményeinek értelmezését.
Fontosnak tartjuk a Szemiotikai Tájékoztató hasábjain, illetve a Magyar Szemiotikai Társaság honlapján keresztül a jeltudomány hazai művelőit tájékoztatni, hogy a kötet több tanulmánya magyar kutatók publikációit is idézi. Így például Erdélyi István, Gráfik Imre, Harmatta János, Hoppál Mihály, Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria, Tárkány Szűcs Ernő, Róna-Tas András, Rásonyi László neve tűnik fel a különböző hivatkozásokban.

A Traditional Marking Systems – A Preliminary Survey című tanulmánykötetet (szerénynek tűnő alcíme ellenére) minden tudományterület jelhasználattal foglalkozó kutatójának, illetve a jelek világa iránt érdeklődő olvasónak figyelmébe ajánljuk.

A magyar szemiotikai (etnoszemiotikai) kutatások elismerését jelenti, hogy a szerzők körébe meghívást kapott Gráfik Imre néprajzkutató, a Magyar Szemiotikai Társaság tagja, akinek már-már klasszikus tanulmánya (Property Sign examination trough entropy analysis) olvasható a kötetben.
Az 518 számozott oldal terjedelmű kiadvány keménytáblás, drágább (Hardcover Print: €18.67) és puhafedelű, olcsóbb (Paperback, €11.89) változatban is beszerezhető, illetve megrendelhető az alábbi kapcsolatfelvételen keresztül:

http://www.lulu.com/content/paperback-book/9778608http://www.lulu.com/content/paperback-book/9778608

A kötet pontos adatai, a szerzők névsora és a tartalomjegyzék elérhető itt.

– Gráfik Imre  összeállítása –Új hozzászólás