2010. nov. 29-30. Szombathely

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ D épület, 113-as terem (Szombathely, Berzsenyi tér 2.)

Program

2010. november 29. (hétfő)

9:45 Megnyitó

I. szekció
Hálózatkutatás és társadalomtudomány
10:00-10:20 Szvetelszky Zsuzsanna: A közösségi önkép nyelvi megjelenítése a mezoszintű hálózatokban
 (ELTE TÁTK Peripato Műhely)
10:20-10:40 Balázs László: A vezetői szerep hálózati értelmezése. Vezető a szervezeti hálózatokban
 (EKF Alkalmazott Kommunikációtud. Tsz. / PTE Pszichológiai Intézet DI)
10:40-11:00 Orosz Katalin: Pszichológiai jellemzők kapcsolatának vizsgálata hálózatelemzés alapján
 (ELTE TTK Biológiai Fizika Tsz.)
11:00-11:20 Feleky Gábor Attila: Az egyén társadalmi beágyazottságának ego-háló alapú vizsgálata
 (Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület)
11:20-11:40 Vincze Anikó: Kapcsolatok szerepe a bevándorlók integrációjában – kutatási módszerek és eredmények
 (Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület)
11:40-12:00 Gráfik Imre: Párválasztási stratégiák hálózati jellege
 (NYME)

12:00 Ebéd

II. szekció
Hálózatok a társadalomban
13:40-14:00 Simon Levente: Háromszéki civil szervezetek hálózata
  (Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgató)
14:00-14:20 Csiszér Tamás: Eseményhálózatok vizsgálata
  (NYME, Faipari Mérnöki Kar, Cziráki József DI)
14:20-14:40 Koltay Tibor: Kinek a hálózata a Web 2.0?
  (NYME BTK / SZIE ABK)
14:40-15:00 Csiszér Annamária: A reklám mint hálózat
  (PTE BTK Nyelvtudományi DI)
15:00-15:20 Ifj. Czékus Jób: A hangolódás szerepe a spontán zenei improvizáció hálózataiban
  (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

15:20 Szünet
III. szekció
Hálózatkutatás és nyelvtudomány
15:40-16:00 Balázs Géza: A szövegek hálózatai
  (ELTE BTK / NYME BTK)
16:00-16:20 Balaskó Mária: Kontextusok hálózatában
  (NYME BTK / PE BTK)
16:20-16:40 Kovács László: A mentális lexikon hálózatai
  (NYME BTK / PE BTK)
16:40-17:00 Gangl Andrea: Hálózati jelenségek azonos forrásnyelvi mű különböző célnyelvi fordításaiban
  (NYME hallgató)
17:00-17:20 Dinnyés Attila: Egy nyelvész köpönyege – Szépe György hálózatai
  (ELTE BTK hallgató)
17:20-17:40 Kiss Zoltán: Tezauruszok a két- és többnyelvű műszaki szaklexikográfiában
  (ELTE BTK Nyelvtudományi DI)

18.30 Vacsora
2010. november 30. (kedd)

IV. szekció
Hálózatkutatási és hálózatalkalmazási körkép
9:00-9:20 Fűzfa Balázs: Babi nénitől Farkas Berciig avagy adalékok a hálózatépítés poétikájához a YouTube-ról
  (NYME BTK)
9:20-9:40 Szabó Roland: Jelzőhálózatok a Csáth-novellákban
  (ELTE BTK Nyelvtudományi DI)
9:40-10:00 Pusztay János: Egyetemi hálózatok kialakítása a közép-európai és a kelet-európai régióban
  (NYME BTK)
10:00-10:20 Katona Attila: A hálózatépítő sajtókirály. Vasvármegye 1919.
  (NYME BTK)
10:20-10:40 Bakó Béla: Társadalmi hálózatok, mint elemzési metódus az 56-os forradalom nemzetközi kontextusának megértéséhez
  (NYME MNSK / ELTE Történelemtudományi DI)
10:40-11:00 Balázs Géza-Balázs László: A formális közösségek egy sajátos névhálózata: ragadványnevek
  (ELTE BTK / NYME BTK – EKF Alkalmazott Kommunikációtud. Tsz.)
11:00-11:20 Intődy Gábor: A Vodafone önkéntes programjának virtuális közössége
  (Vodafone)
11:20-11:40 Szőke Viktória: A gazdaságföldrajzi hálózatok átalakulása a 2008-as gazdasági válság hatására a szombathelyi vállalkozások példáján keresztül
  (PTE Földtudományok DI)
11:40-11:50 ZárszóÚj hozzászólás