2010.10.29

2002-ben a Magyar Szemiotikai Társaság az ELTE-vel együttműködésben Az internetkorszak kommunikációja címmel tartott 12 részes előadássorozatot az ELTE Tanári klubjában.

Az előadássorozat szerkesztett anyaga 2005-ben jelent meg ugyanezzel a címmel Balázs Géza és Bódi Zoltán szerkesztésében a Gondolat/Infonia kiadásában. Ez a kötet azóta a hazai internetkutatások alapforrása lett.
A két szerkesztő elhatározta, hogy az időközben bekövetkezett változások (web2, blogvilág, kapcsolatépítő hálózatok, szemantikai web stb.) hatására a korábbi sikeres konferenciát A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig címmel folytatja. Az előadássorozatot most a Magyar Szemiotikai Társaság az ELTE-vel és a KJF-fel  (Kodolányi János Főiskola) közösen hirdeti meg, az előadások szerdánként 16.00 órakor lesznek. Balázs Géza és Bódi Zoltán még várja további előadók jelentkezését. A tervek szerint a sorozat előadásait a Szemiotikai Társaság honlapján folyamatosan közreadják, de könyvalakban is megjelentetik.Új hozzászólás