2010. október 1–3. Eszterházy Károly Főiskola

Konferenciafelhívás

KONFERENCIAFELHÍVÁS

A Magyar Szemiotikai Társaság, az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszéke, a MAB kommunikációtudományi szekciója, a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.

Az étkezés szemiotikája

címmel rendezi meg a 8. Semiotica Agriensis konferenciát.

A konferencia időpontja: 2010. október 1–3. (péntek, szombat, vasárnap)

Helye: Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A tervezett program:

– Az étkezés szemiotikája (tudományos konferencia)
– Ifjú szemiotikusok 8. konferenciája (egyéb témákkal is lehet jelentkezni)
– Plenáris és poszterelőadások
– A Magyar szemiotikai tanulmányok 22–23. kötetének sajtóbemutatója

Szemiotikai vagy szemiotikai jellegű – filozófiai, folklorisztikai, nyelvészeti, művészetelméleti, irodalmi, kommunikáció-, médiaelméleti, informatikai, hálózatkutatási, pedagógiai stb. – témában jelentkezhetnek előadással egyetemi, főiskolai hallgatók, PhD-hallgatók, oktatók, kutatók. A legföljebb 20 perces előadásokat szabad megbeszélés követi.

Jelentkezési határidő: 2010. június 15.

A jelentkezési lap a www.szemiotika.hu honlapról letölthető.

Regisztrációs díj: 3500 Ft, amelyet az előadóknak 2010. augusztus 31-ig kell a következő számlaszámra utalni: 11705008-20423070 (Magyar Szemiotikai Társaság).

A szállás- és étkezési lehetőségekről a jelentkezőket 2010 augusztusában tájékoztatjuk.

Információ: Magyar Szemiotikai Társaság, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. fszt. 19. szemiotika@szemiotika.hu, vagy: Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, Nagy Levente, 1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1. Tel.: 30-318-9666. nagy.levente@e-nyelv.hu.

A konferencia anyagát a Magyar Szemiotikai Társaság megjelenteti.Új hozzászólás