2007. október 19-21. Eszterházy Károly Főiskola

Beszámoló és program

Beszámoló

Amikor 2003-ban az Apáczai-konferenciával elindítottuk a Semiotica Agriensis kutatói és fiatal szemiotikusok konferenciáit, magunk sem gondoltuk, hogy a korábban olykor alig egytucatnyi szemiotikust megmozgató események ennek a létszámnak a többszörösét képesek megmozgatni.

Visszatekintés

Első konferenciánkra 2003. november 21-22-én került sor. A tematika: Apáczai, a magyar jeltudomány úttörője volt. Az előadások (kiegészülve a magyar szemiotika történetének legfontosabb olvasmányaival) A kezdetektől a máig című tanulmánykötetben jelentek meg.

A 2004. október 16–17-i konferencia a Miért hasznos a szemiotika? tárgykörében zajlott. Anyaga A magyar szemiotika negyedfél évtized után című kötetünkben jelent meg. A 2005. október 29–30-i konferencia témája volt: Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról, anyaga Társadalom és jelek című kötetünkben látott napvilágot. Az egyre több jelentkező indokolta, hogy 2006-ban már háromnaposra bővült a rendezvény, október 20-22. között rendeztük Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk a komplex jelek létrehozásában és befogadásában címmel. A kötet 2007-ben Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása címmel látott napvilágot.

Időközben a találkozó időpontja is állandósult: az október 17-i egri vár napját követő péntek-szombat-vasárnap. 2008-ban október 17-e péntekre esik, ezért aznap kezdődik majd a konferencia.

Semiotica Agriensis 5.

2007. október 19–22. között immár az ötödik tematikus és tehetségkutató (ifjúsági) konferenciát tartottuk Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszékével, valamint a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságának együttműködésével. Ha a rektori köszöntőt vagy a kerekasztal-beszélgetést is beszámítjuk, akkor idén összesen 50 előadás hangzott el három nap alatt!

Voigt Vilmos bevezetőjében elmondta, hogy a Magyar Szemiotikai Társaság képviseli a legmélyebbre hatoló szemiotikát, ugyanis „barlangszemiotikával” is foglalkozik. Kapitány Gábor és Kapitány Ágnes bevezető előadásai szocioszemiotikai, szimbolikus vagy interpretációs szemiotikai keretben foglalkoztak a szimbolizációval, illetve a közintézmények vizuális arculatváltozásával. Fölvetették, hogy az abdukciót a fogalmi és szimbolikus gondolkodás teszi lehetővé.

Az abdukció

A konferencia fő témája Petőfi S. János javaslata alapján az abdukció (a feltételezésen alapuló következtetés, egyfajta jelentéstulajdonítás) volt. Bevezetőjéből kiderült, hogy Peirce meteorológus is volt (a szemiotika az orvosi és a meteorológiai megfigyelésekből született). Az abdukcióban fontos szerepet kapnak kognitív sémáink (tudáskeret, forgatókönyv). Zsélyi Ferenc az első abdukciót a névadásban látja. Az abdukcióra – Sebeokhöz hasonlóan – detektívtörténetekkel hozott példát. Szorosan kapcsolódott az abdukció témájához Bencze Lóránt, Nemesi Attila, Balázs Géza, Benkes Zsuzsa, Aczél Petra, Gáspár Kinga, Újváry Edit, Deák László, Dede Éva, Büky László előadása.

Egyéb szemiotikai témák

Tokaji Ildikó a térképjelekről beszélt – és elmondta, hogy Peirce készítette az első térképet a Dunáról. Pátrovics Péter a nyelvészeti aspektológia történetét mutatta be. Németh Zoltán izgalmas előadásban ismertette a JAK-táborok szemiotikáját, különös tekintettel a „titkos naplóra”. Hoványi Márton a szavak erejéről, Ardamica Zorán az intermediális szövegről, Csepeli Zoltán a multimediális szövegről, Kovács László a Hamlet-értelmezések szubjektumszemiotikai megközelítéséről, Balázs László a hálózatkutatásról, Szücs Márta frazeológiai jelentésértelmezésről, Veszprémi Eszter egy temető szemiotikájáról, Schirm Anita a hát diskurzusjelölő partikuláról, Veszelszki Ágnes hirdetésszövegek meggyőzési technikájáról, Horváth Zoltán a most formálódó köznapi „filmbeszéd” kérdéséről tartott előadást.

Fiatal szemiotikusok

Remek előadásokkal rukkoltak elő a fiatal szemiotikusok. Pappert Mariann az oblomovizmusról, pontosabban az apátiáról beszélt, Szekeres Adrienn Dosztojevszkij-elemzést mutatott be, Majláth Orsolya a graffitis társadalomról, Klein Laura a reklámhatásról tartott előadást. Nagy Levente egy igazságügyi nyelvészeti szakértő kutatást mutatott be, majd diskurzus-problémákat mutattak be kaposvári hallgatók (Kovács Dóra, Szalai Nikoletta). Mészáros Marianna a Fiúk a klubból tévéfilmsorozat főszereplőinek elemzését adta. Szombathelyi hallgatók: Szakos Anita egy zooszemiotikai kérdést, a postagalambászatot választotta, Sóskuti Zoltán a táncszemiotikához adott érdekes iránymutatást. A budapesti Kuna Ágnes az autósiskolák neveit és emblémáit vizsgálta.

Közéleti előadások

A szemiotikai konferenciákhoz közéleti előadások, kerekasztal-beszélgetések is kapcsolódnak. Ilyennek tekinthető az első esti „borozás közbeni” beszélgetés H. Varga Gyula vezetésével az ünnepről. Előadást tartott Közszolgálat a digitális korban címmel Szayly József, és ismertette a Bolyai Önképző Műhely tehetségfejlesztő programját Benyhe István. Kiss Róbert Richard 150 repülőtér búcsúzási szokásait ismertette. Tomesz Tímea a borkóstolás szemiotikájáról tartott – borkóstolással egybekötött – előadást.

A legjobb előadók

Új elemként az idei konferencián titkosan megszavazták a legjobb profi és fiatal szemiotikus előadót. A szavazás eredménye: felnőtt kategóriában Aczél Petra (PPKE), a fiatal szemiotikusok kategóriájában Kuna Ágnes (ELTE doktori program) lett a legjobb előadó és egy nagyon értékes album birtokosa.

A körülmények

Mint mindig, a Semiotica Agriensis konferencia körülményei igen kedvezőek voltak. A szállás a közeli Touring Motelben volt, az étkezés főleg a Dorner Étteremben, a borkóstolás egy kellemes pincében. Sajnos idén nem volt idő az egri vár megtekintésére – de ki-ki fakultatív programként megtehette. Az EKF és a Kommunikáció Tanszék vendégszeretetét, gondoskodását csak dicsérni lehet.

A kötet

A konferencián megtartottuk a Társaság és a Főiskola közös kiadásában megjelent kötet bemutatóját. Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása címmel látott napvilágot a tavalyi konferencia (és kiegészített) anyaga, 36 tanulmány, Balázs Géza és H. Varga Gyula szerkesztésében. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 12-14. kötet.) A kötet korlátozott példányban a társaságnál és Egerben beszerezhető.

A jövő

Balázs Géza főtitkár zárszavában elmondta, hogy – bár az 5. konferencia mindenképpen lezárt egy korszakot – a Társaság tovább folytatja a Semiotica Agriensis konferenciákat, s mivel nehéz lenne az Agriensis konferenciát más városban tartani, ezért föltehetőleg a folytatás is Egerben lesz. A Társaság meg kívánja őrizni a sokféleséget és a sokszínűséget, a témák, a megközelítésmódok szabadságát. Az idei konferenciaelőadások olyan alapossággal járták körül az abdukció jelenségét, mint még soha, senki. Ezért a jövő évi kötet az abdukció irodalmának megkerülhetetlen forrása lehet. A konferencia anyagát a szerkesztők 2008. január 5-ig várják. A kötet a 2008. évi konferencián, Egerben fog megjelenni. A szervezők még gondolkodnak, hogy „az ikonikus fordulat”, „közösségi ünnepeink jeltana” vagy más címmel hirdetik meg a jövő évi konferenciát.

A konferenciáról készült képriport – Dede Éva és Majláth Orsolya munkája – a Semiotica Agriensis 2007. név alatt a galériában megtekinthető.

(Manyszi – BG)
Program
2007. október 19. péntek

Elnök: H. Varga Gyula
10.15 Hauser Zoltán: Rektori köszöntő
10.30 Voigt Vilmos: 5 éves a Semiotica Agriensis. Köszöntő
11.00 Kapitány Ágnes: A szimbolizáció pragmatikájához: szociális jelenségek interiorizációja szimbólumok segitségével
11.25 Kapitány Gábor: Rendszerváltás és értékrendszerváltás közintézményeink vizuális arculatváltozásainak tükrében
11.50 Petőfi S. János: Az abdukció szerepe a „face to face” kommunkációban és a szöveginterpretációban. Vitaindító előadás.
12.15 Zsélyi Ferenc: Az abdukció cselekményformáló szerepe a XIX. század végi pszichopatológiában, kriminológiában és detektívtörténetekben – a regény technologizálódása és az irodalom szemiotikai fordulata
12.40 Büky László: A szóképértelmezés egy lehetőségéről

13.30 Ebéd

Elnök: Voigt Vilmos
15.00 Bencze Lóránt: A jelentés jelentése antropológiai nyelvészeti szempontból
15.20 Nemesi Attila László: Abdukció és implikatúra: az informális következtetések logikája
15.40 Balázs Géza: Az abdukció (feltételezésen alapuló következtetés) a modern nyelvtudományban
16.00 Benkes Zsuzsa: Az abdukció szerepe a kreatív gyakorlatokban

16.30-16.45 Szünet

Elnök: Bencze Lóránt
16.45 Benczik Vilmos: Kódok harca – analóg vagy digitális?
17.05 Domány Judit: Méz és költői tehetség
17.25 Aczél Petra: A vizuális meggyőzés szemiotikája: kép – kód – következtetés
17.45 Kiss Róbert Richard: Búcsúzási szokások nemzetközi repülőtereken
18.05 Gáspár Kinga: Színpadi jelek és az abdukció
18.25 Újváry Edit: Az abdukció jelentősége a tipológiai szimbolizmusban

19.15 Vacsora
Tomesz Tímea: A borkóstolás szemiotikája

Könyvbemutató: Szemiotika és tipológia. (Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula). A Magyar szemiotikai tanulmányok 12–14. kötete. 

2007. október 20. szombat

Elnök: Zsélyi Ferenc
9.00 Tokaji Ildikó: A térképjelek reprezentálása
9.20 Pátrovics Péter: Szemiotika és aspektológia (nyelvészet)
9.40 Demján Adalbert: Egy illusztrált bibliai példázat globális felépítésének analitikus szemiotikai-textológiai megközelítése
10.00 Ardamica Zorán: Intermediális szöveg betonkeverőre – FINISH Concerto for concrete

10.30-10.45 Szünet

Elnök: Büky László
10.45 Hoványi Márton: Szavak az inkvizíció színe előtt
11.05 Németh Zoltán: A szigligeti JAK-táborok szemiotikája
11.25 Dede Éva: A kétkulacsos kópé – avagy adalékok a vicc jelentéséhez

12.00–12.15 Szünet

Elnök: Balázs Géza
12.15 Szayly József: Közszolgálat a digitális korban
12.35 Benyhe István: A tehetségfejlesztés új modellje – Bolyai Önképző Műhely
12.55 Viszlay Anita: A szervezeti kommunikáció által  kialakult spontán image és a szimbólumok összefüggései

13.30 Ebéd

Elnök: Dede Éva
15.00 Veszelszki Ágnes: 20. század eleji ‘marketing’, avagy meggyőzési stratégiák hirdetésszövegekben
15.20 Schirm Anita: A ‘hát’ diskurzusjelölő partikula használata a kérdésekben
15.40 Csepeli Zoltán: Szemiotikai határjelenségek a sensusalapú tipológiában
16.00 Kovács László: hamlet/HAMLET

16.30-16.45 Szünet

Elnök: H. Varga Gyula
16.45 Veszprémi Eszter: A nyíregyházi Morgó temető szemiotikájának tanulságai
17.05 Szücs Márta: Frazeológiai egységek jelentésének értelmezése dinamikus jelentésmodell segítségével
17.25 Balázs László: A hálózat értelmezései

17.45-18.00 Szünet

18.00–19.00 Filmszemiotika. Elnök: Tokaji Ildikó
18.00–18.30 Deák (-Sárosi) László: Jelentéstulajdonítások a mozgóképpel kapcsolatban
18.30–18.50 Horváth Zoltán: Filmbeszéd

19.30 Vacsora
H. Varga Gyula: Még egyszer az ünnepekről

2007. október 21. vasárnap

Elnök: Demján Adalbert
(15 perces előadások, szekcióvégi hozzászólásokkal)
9.00 Pappert Mariann: A jelentéstulajdonítás aspektusairól – Az apátia fogalmának értelmezése I. A. Goncsarov Oblomov című regényében
9.15 Szekeres Adrienn: Ny. A. Nyekraszov alkotói munkásságának hatása F. M. Dosztojevszkij művészi világára. Az Időjárásról című versciklus szemiotikája ‘A Karamazov testvérek’ és a ‘Bűn és bűnhődés’ ábrázolásában.
9.30 Majláth Orsolya: Így írnak ők – A graffitis társadalom kommunikációs mechanizmusairól
9.45 Klein Laura: A fiatalok és a reklám: hatás-kölcsönhatás?

10.00 Vita, szünet

Elnök: Ardamica Zorán
10.20 Nagy Levente: Személyiségjegyek-e a szövegjegyek?
10.35 Kovács Dóra: ‘A macskák és a közlekedés’
10.50 Szalai Nikoletta: ‘Amikor szerda éjjel táncra kelnek a jelöltek’
11.05 Mészáros Mariann: Képtelen testek

11.20 Vita, szünet

Elnök: Benkes Zsuzsa
11.40 Szabó Csaba: Sportfotográfia és sportriport – a képbe merevített mozdulat
11.55 Vanyúr Zsófia: Börtönbe zárt diskurzusok
12.10 Szakos Anita: Postagalambászat
12.25 Sóskuti Zoltán: A tánc ‘jelentése’
12.40 Kuna Ágnes: Az autósiskolák neveiről és emblémáiról

12.55 Vita, záró szavak

14.00 Ebéd

Részvétel

Regisztrációs díj: 2000 Ft.

Részvételi díj:

két napra (program, szállás, étkezés): 9000 Ft
három napra (program, szállás, étkezés): 13.000 Ft.
A Magyar Szemiotikai Társaság tagjai a részvételi díjból 1500 Ft-os kedvezményt kapnak.
A konferencia legjobb előadója közönségi szavazatok alapján díjat kap (oktató és hallgató kategóriában).
A rendezvény anyagát az Esterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszéke és a Magyar Szemiotikai Társaság megjelenteti.

Információ, jelentkezés:
Nagy Levente, a konferencia titkára: nagy.levente@e-nyelv.hu, 30-318-9666Új hozzászólás