2008. április 7. Magyar Tudományos Akadémia

“A szemiotikai textológia elnvezésű szövegtani diszciplína megokoltságáról”

2008. április 7-én, hétfőn 14.00 órakor a Magyar Tudományos Akadémia székházában lesz Petőfi S. János, az MTA külső tagja székfoglaló előadása A szemiotikai textológia elnvezésű szövegtani diszciplína megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról (Szemléltető példa: egy multimediális szöveg szemiotikai-textológiai megközelítése) címmel.Új hozzászólás