2008. június 13-14. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a Magyar Kommunikációtudományi Társaság konferenciája

A konferencia programja

15.00-15.10

A konferencia megnyitása

Szekfű András, az MKTT alelnöke

15.10-16.00

Nyitó előadás

Pólya Tamás: Szolipszista kogníció vs. megismerő kommunikáció avagy
‘Fel tudja-e törni a kommunikatív majom a kogníció dióját?’

16.00-16.10

Diszkusszió

16.10-16.25

Szünet

1. Szekció
Kommunikációkutatás és/vagy kogníciókutatás? Attitűdbeli
különbségekről van-e szó?

16.25-16.45

Kampis György: Lehetséges-e a kommunikáció?

16.45-17.05

Síklaki István: A kommunikációtól a kognícióig és vissza

17.05-17.25

Gagyi Ágnes: A kommunikációkutatás és kognitívtudományok közös
logikája mint mintaadás

17.25-17.35

Diszkusszió

17.35-17.50

Szünet

17.50-18.10

Terenyi Zoltán: “…miképpen kell egyszerre szeretni és látni.” A
társas megismerés kettős természetéről

18.10-18.30

Zsélyi Ferenc: Mi viszi színre a kogníciót?

18.30-18.50

Z. Karvalics László: Artemisz gyermekei. Közelítések kognitív
örökségünk forrásvidékéhez

18.50-19.00

Diszkusszió

 

2008. június 14., szombat

2. Szekció
Kommunikációkutatás és/vagy kogníciókutatás? Diskurzusbeli
különbségekről van-e szó?

10.00-10.20

Sándor Klára: A jelentés dinamikus és emergens modellje

10.20-10.40

Boronkai Dóra: Diskurzuskutatás a kognitív nyelvészetben

10.40-10.50

Diszkusszió

10.50-11.10

Gósy Mária: Felszíni és rejtett (ön)ellenőrzési folyamatok a beszédben

11.10-11.30

Aczél Petra: Belül tágasabb. A modern retorikaelmélet kognitív
megközelítései és kapcsolódásai a kommunikációkutatáshoz

11.30-11.50

Ivaskó Lívia: Neuropragmatika és kommunikációkutatás

11.50-12.00

Diszkusszió

12.00-13.30

Ebéd
3. Szekció
Kommunikációkutatás és/vagy kogníciókutatás? Tematikus különbségekről van-e szó?

13.30-13.50

Ropolyi László: Képi reprezentációk kommunikációtörténeti következményei

13.50-14.10

Wilhelm Gábor: Tárgy, kommunikáció, kogníció

14.10-14.30

Korpics Márta: Korlátok és lehetőségek, A szakrális kommunikáció és a
kognitív vallástudomány találkozási pontjai

14.30-14.50

Hulyák-Tomesz Tímea: A kogníció szerepe a médiaműfajok létrehozásában
és befogadásában

14.50-15.00

Diszkusszió

15.00-15.15

Szünet

15.15-15.35

Kibédi Varga Áron: Megismerni, közölni, hatni – a kognitív
kommunikáció műfajrendszere

15.35-15.55

Blaskó Ágnes: Szerepekről kommunikációs és más perspektívákból

15.55-16.15

Kéri Rita: Tudásátadás és/vagy konstruálás?

16.15-16.35

Suhajda Virág: Tudáshálózatok és tanulási zavarok

16.35-16.45

Diszkusszió

16.45-17.00

A konferencia zárszava

Horányi Özséb: Kommunikációkutatás és/vagy kogníciókutatás? – rekapitulációÚj hozzászólás