II. Szemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére

Szombathely, Nagyrákos, 2005. ápriils 22-24. (Bandi Zoltán felvételei)