A Magyar Szemiotikai Társaságnak bárki tagja lehet. A belépés az itt letölthető BELÉPÉSI NYILATKOZAT kitöltésével kezdeményezhető. A kitöltött nyilatkozatot a nyomtatványban megadott elektronikus címre kell a társaságnak elküldeni.