Magyar Szemiotikai Társaság

Idegen nyelvű hivatalos megnevezései:

Hungarian Association for Semiotic Studies
Ungarische Gesellschaft für Semiotik
Association Hongroise de Recherche Sémiotique

Rövidítése: MSZT

Miközben a világon a jeltermelés egyre nagyobb arányt ölt, Magyarországon a szemiotikának (jeltudománynak, jeltannak) nincs önálló tudományos intézménye. Az egyetlen ilyen társadalmi szervezet, a Magyar Szemiotikai Társaság, amely kollektív tagja a Nemzetközi Szemiotikai Társaságnak (International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique – IASS/AIS), valamint szoros kapcsolatot tart más országok, földrészek szemiotikai társaságaival. A tagok részt vesznek a szemiotikai kongresszusokon, nyári egyetemeken.

A Magyar Szemiotikai Társaság 1990-ben alakult meg, a bíróság 1991-ben jegyezte be. Korábban (1968 óta) a Magyar Tudományos Akadémián működött az Interdiszciplináris Művészetelméleti Munkabizottság, majd Szemiotikai Munkabizottság feladata volt a szemiotikai tevékenység megszervezése és nemzetközi képviselete.

Jelenleg az MTA Művelődéstörténeti Bizottságának van szemiotikai munkabizottsága.