2008.09.19

A hétvégén elhangzó előadások sorrendje

2007. október 17. péntek

Elnök: H. Varga Gyula

10.15 Hauser Zoltán: rektori köszöntő

10.30 Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor: Ikonikus fordulat vagy valami más

10.50 Voigt Vilmos: Az erdélyi szemiotika története

11.10 Büky László: Egy látvány nyelvi képe

11.30 Bencze Lóránt: A képek hatalma

11.50 Benkes Zsuzsa—Petőfi S. János: Ikon – jelentés – ikonikus fordulat

12.10 Megbeszélés, vita

12.30 Ebéd

Elnök: Voigt Vilmos

14.30 Alina Lettner: Iconicity in Buddhist meditation practice, philosophy, and art

14.50 Tóth Andrea: The return of the maternal as female transgression: Reading Shakespeare’s Titus Andronicus

15.10 Nagy Levente: Videotaping language crimes

15.30 Riszovannij Mihály: A karikatúra mint multikodális szöveg – szemiotikai perspektívák

15.50 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Benkes Zsuzsa

16.20 Schirm Anita: Az óriásplakátok nyelve

16.40 Szirmai Éva: A kultusz ikonográfiája

17.00 Bernáth András: Az interpretáció határai: a Hamlet és az eszményi olvasó

17.20 Dósa Annamária: A félelem és a borzalom képei – a horror megjelenési formái

17.40 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Bencze Lóránt

18.00 Korpics Márta: Vallási jelek, szimbólumok a hétköznapokban

18.20 Varga Éva Katalin: Folklórszemiotikai motiváció a szláv *baba jelentésszerkezetében

18.40 Vitányi Borbála: A szöveges ábra mint a nyelvi és képi kifejezésmód egy lehetősége a középmagyar korban

19.00 Megbeszélés, vita

19.30 Vacsora, szabad program

2007. október 18. szombat

Elnök: Kapitány Gábor

08.20 Adamik Tamás: Adalékok az ókor és a középkor szemiotikájához – Augustinus és Roger Bacon

08.40 Zsélyi Ferenc: Amikor a képeknek elered a nyelvük: a látvány retorikája a sokszorosított és a digitális kép korában

09.00 Tóth Szergej: A szovjet ikonok

09.20 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Kapitány Ágnes

09.40 Balázs Géza: Képszokások. Képes népszokások

10.00 Dede Éva: Énbemutatás és az ikonikus fordulat – amikor a képek beszélnek

10.20 Gráfik Imre: “Kézműves ABC”  -Tárgyak olvasata (A céhjelvények szemiozisáról)

10.40 Benczik Vilmos: Az ikonikus fordulat árnyoldalai

11.00 Megbeszélés, vita, szünet

Közéleti szekció, Elnök: Balázs Géza

11.30 Szayly József: Petőfi affér – avagy ellentmondások a közszolgálatiság értelmezésében

11.50 Benyhe István: Nyelvébe hal a nemzet

12.10 Kiss Róbert Richard: Országkép és országimázs – a turisztikai marketingszervezetek szimbólumrendszere

12.30 Megbeszélés, vita, szünet

13.00 Ebéd

Elnök: Gráfik Imre

15.00 Gáspár Kinga: A posztdramatikus színház jelei

15.20 Nemesi Attila László:  Metaforák és más képi alakzatok a játékfilmekben

15.40 Szilczl Dóra: A szakrálisról szemiotikai vonatkozásban

16.00 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Gáspár Kinga

16.20 Andok Mónika: Ikonische Wendung vs pictorial turn – értelmezési keretek a médiaképekhez a társadalmi kommunikáció kontextusában

16.40 Takács Szilvia: A képpé fordított szöveg szemantikája – a Biblia Pauperumtól a 3D-s filmig

17.00 Aczél Petra: Ikonkor. A képtelen képek retorikája, a médiavalőság jelei.

17.20 Megbeszélés, vita

18.00 Vacsora

19.30 Borozás az egri Szépasszony-völgyben

Könyvbemutató: Az abdukció. Az abdukció logikája és szemiotikája (Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula). A Magyar szemiotikai tanulmányok 15–16. kötete.

2007. október 19. vasárnap

A. szekció

Elnök: Aczél Petra

09.00 Veszelszki Ágnes: Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása az általános iskolások írására

09.20 Angyal László: Felvidéki helységnevek

09.40 Kuna Ágnes: Az orvosi vény alakulása a 19. századtól napjainkig

10.00 Újváry Edit: A képi fordulat és az absztrakt festészet teóriái: Kandinszkij, Malevics és Mondrian kép-koncepciók

10.20 Megbeszélés, vita, szünet

10.40 Ta Bich Thuy: Az “Ao Dai” mint a vietnami kultúra öröksége

11.00 Gajdos Borbála: Nimfák – a természet istennői

11.20 Földvári Melinda: A magyar nyelvi színnevei és színjelentéseik (Színszótár az interneten)

11.40 Heltovics Éva: Az vagy nem az? Tulipán a népművészetben

12.00 Megbeszélés, vita, szünet

B. szekció

Elnök: Takács Szilvia

09.00 Balázs László: Ikonikus fordulat a szervezeti kommunikációban

09.20 Tokaji Ildikó: Képek másképpen

09.40 Kovács László: A képek metasztázisa: Kortárs Shakespeare-adaptációk szemiográfiája

10.00 Pál Dániel Levente: Paradigmaváltás a filológiában

10.20 Megbeszélés, vita, szünet

10.40 Veszprémi Eszter: Temetői szemiotika itthon és külföldön

11.00 Hoványi Márton: Ikonikus fordulatok a Karamazov testvérekben

11.20 Bérces Emese: A kortárs zenei jelek szemiotikája

11.40 Borbás Gabriella Dóra: A nevek megértést segítő funkciója a Bibliában

12.00 Megbeszélés, vita, a konferencia zárása

13.00 Ebéd (fakultatív)Új hozzászólás