2007.11.6

Felhívás

Tisztelt Kollégánk!

Az október 19–21-i egri konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan megjelentetjük a Magyar szemiotikai tanulmányok 15–16. kötetében. A kötetet 2008. október 17-én a 6. Semiotica Agriensis konferencián mutatjuk be Egerben.

Kérjük, amennyiben lehet, tanulmánya igazodjék a fő témához, az abdukció jelenségéhez. Természetesen az ettől eltérő tematikájú tanulmányokat is közöljük.

A tanulmányok beküldési határideje: 2008. január 5.

A tanulmányokat e-mailen a következő címre várjuk: Balázs László technikai szerkesztő: blaszlo@ektf.hu

A technikai problémák elkerülése végett (címrendszer, tagolás, bonyolultabb ábrák, grafikonok, betűsorok, nyelvjárási jelek, képletek stb.) a tanulmányokat nyomtatott formában is kérjük elküldeni a következő címre:

Balázs László, EKF Kommunikáció Tanszék, 3300 Eger, Egészségház u. 4.

Minden esetben győződjenek meg arról, hogy a küldeményt visszaigazoljuk!

Néhány fontos tanács a tanulmányok szerzőinek:

* Kérjük, hogy a tanulmányban jelezze azt a tudományos hátteret, keretet, amelynek jegyében kifejti gondolatait!
* Az írott tanulmány eltérhet a szóban elhangzottól!!!
* Mostantól a tanulmányokhoz egy kb. 5-6 mondatos angol nyelvű rezümét is csatolunk. Kérjük, hogy a tanulmánya végén magyarul és angolul is készítse el a tömör összefoglalást.

Formai követelmények:

*
HANGSÚLYOZOTTAN KÉRJÜK, hogy a tanulmány feleljen meg a tudományos munkáktól elvárható formai követelményeknek! A szerző kövesse a Magyar Nyelvőr egyszerű, világos jegyzetelési módszerét. (Csatoljuk!) A szövegben név évszám: oldalszám (pl.: Voigt 1977: 15) formában utalunk, az Irodalomban teljes formában adjuk meg a bibliográfiai adatot. (Pl.: Voigt Vilmos 1977. Bevezetés a szemiotikába. Gondolat Kiadó, Budapest.) A kötetet (vagy folyóiratnevet) kurziváljuk (dőlten szedjük).
*
Az irodalomban ábécérendet követünk.
*
Az ettől eltérő formai megoldásokra (Források, saját gyűjtés, folyóiratközlések) ugyancsak van példa a Nyelvőrben, illetve korábbi köteteinkben.
*
Jegyzetszámmal utalt lábjegyzetet csak a főszöveget kiegészítő megjegyzések esetén használunk (és ezt sem kell túlzásba vinni).
*
A tanulmány alcímekkel és számozott fejezetekkel egyaránt tagolható (pl. 1.). A tanulmányok jellege rendszerint nem indokolja aljegyzetszámok (pl. 1.2.3. használatát). Ha lehet, ezt kerüljük!
*
Lehetőség szerint semmilyen kiemelést ne használjunk! CSUPA NAGYBETŰZÉST, aláhúzást, ritkítást soha! A szerkesztők törekvése szerint a kurzív (dőlt betűs) szedés a tárgyalt nyelvi adat vagy cím (illetve a bibliográfiában a kötet) megjelölésére szolgál. A vastag betűs (fett) szedés jelenthet köztes címet, illetve terminológiai kiemelést. Kettős kiemelés (pl. „idézőjel és dőlt betűzés”) nincs!
*
Táblázatok, fényképek, rajzok stb. tetszés szerint mellékelhetők! De ezekre egyértelmű utalást kérünk a szövegben, és a technikai szerkesztővel is meg kell beszélni a közlésmódot!

A tanulmányokat lektoráltatjuk. A nem megfelelő tanulmányokat átdolgozásra visszaküldjük!

Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

Balázs Géza, Balázs László, H. Varga Gyula

Egyúttal felhívjuk figyelmét, hogy a www.szemiotika.hu honlap egész évben a rendelkezésükre áll. A honlap üzenőfalán bármikor nyithat fórumot, hozzászólhat mások megjegyzéseihez! Kérjük, használják ezt a remek lehetőséget!Új hozzászólás